CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website https://khonemthuduc.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà https:// khonemthuduc.com yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KHONEMTHUDUC liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website https:// khonemthuduc.com, https:// khonemthuduc.com chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ. KHONEMTHUDUC cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website khonemthuduc.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website https:// khonemthuduc.com sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

• Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và KHONEMTHUDUC;

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng;

• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại KHONEMTHUDUC;

• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website khonemthuduc.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website khonemthuduc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Khách hàng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của KHONEMTHUDUC.